top of page

TAUTASTĒRPS

Ja pieņemam, ka votu pēcteči saglabāja savu valodu dzīvu līdz pat 19.gs. sākumam, būtu loģiski pieņemt, ka arī savu tautas tērpu viņi turēja godā līdz tam pašam laikam.

Tad ar dzimtbūšanas atcelšanu un tai sekojošo industrializāciju un izglītības izplatīšanos notika pēdējais straujais asimilācijas vilnis un jau Ferdinands Johans Vīdemans 1871.gada ekspedīcijā secināja, ka Krieviņu novadā vairs nepalika neviena krieviņu valodas pazinēja un tautas tērpa valkātāja...

Sligina_Izoras_sievas.jpg
bottom of page